Βασικές Έννοιες

2013-10-28 18:39

Σ' αυτό το χώρο παρουσιάζονται οι βασικότερες έννοιες και εργαλεία της τεχνικής ανάλυσης προκειμένου να είναι ευκολότερα κατανοητές οι αναλύσεις του ΓΔ που παρουσιάζονται σε άλλη ενότητα της ιστοσελίδας.

Η παρουσίαση θα ξεκινήσει με πολύ βασικά θέματα όπως τα είδη των διαγραμμάτων που χρησιμοποιούνται και θα εμπλουτίζεται περιοδικά.

Για κάποιους που έχουν βασικές γνώσεις της τεχνικής ανάλυσης τα πρώτα άρθρα είναι σίγουρα γνωστά . Καλή ανάγνωση !!!