Βασικές αρχές των κυμμάτων

2013-11-01 15:54

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της κυματικής θεωρίας του Elliott χωρίς πολλές και πολύπλοκες λεπτομέρειες που θα κουράσουν και θα μπερδέψουν τον αναγνώστη.

Η βασική αρχή της θεωρίας είναι ότι οι τιμές των μετοχών, εμπορευμάτων κτλ κινούνται σε διαδοχικά κύματα «προωθητικά» και «διορθωτικά». Ο κανόνας εναλλαγής αυτών των κυμάτων είναι :

1.  Κάθε «προωθητικό» κύμα (κύμα δηλαδή που κινούνται οι τιμές προς την κατεύθυνση της εδραιωμένης τάσης) αποτελείται από 5 επιμέρους κύματα 3 προς την κατεύθυνση της τάσης και 2 διορθωτικά εναλλάξ εμφανιζόμενα. Ονομάζονται  1,2,3,4,5 και είναι προφανές ότι τα 1,3,5 κινούνται με την κατεύθυνση της τάσης ενώ τα 2,4 αντίθετα.

2. Κάθε «διορθωτικό» κύμα αποτελείται από 3 κύματα, 2 διορθωτικά σε σχέση με την κυριαρχούσα τάση και ένα σύμφωνα με την τάση.  Ονομάζονται A,B,C και είναι προφανές ότι τα Α,C είναι διορθωτικά της κύριας τάσης και το Β σύμφωνα με την κύρια τάση.

Για να γίνει κατανοητό αυτό παρατηρήστε την αρίθμηση των κυμάτων στο παρακάτω διάγραμμα  

 

Κάθε πεντάδα και τριάδα κυμάτων συνθέτουν  κύματα μεγαλύτερου επιπέδου. Έτσι τα κύματα 1,2,3,4,5 είναι πιθανόν να αποτελούν  το κύμα (1) και τα A,B,C το κύμα (2) μιας μεγαλύτερης πεντάδας κυμάτων (1),(2),(3),(4),(5). Εδώ μιλάμε για απλή πιθανότητα καθώς στο διάγραμμα δεν φαίνεται τι έχει προηγηθεί της κίνησης των τιμών ώστε να είμαστε σίγουροι για την ονομασία των κυμάτων.

Οι βασικοί κανόνες που διέπουν τα κύματα είναι οι παρακάτω:

1.  Το κύμα 2 ποτέ δεν επεκτείνεται πέρα από το αρχικό σημείο (εκκίνηση ) του κύματος  1.

2.  Το κύμα 3 δεν είναι ποτέ  το μικρότερο κύμα από τα 1 και 5.

3.  Οι συναλλαγές στο  κύμα 4 δεν «μπαίνουν» ποτέ στο εύρος συναλλαγών του κύματος  1.

Αν κάποιος από τους παραπάνω κανόνες παραβιαστεί τότε έχουμε εφαρμόσει λάθος αρίθμηση και πρέπει να επανεξετάσουμε την αρίθμηση των κυμάτων.

Σε επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε στον πιθανό υπολογισμό του εύρους των κυμάτων πράγμα που είναι και η πεμπτουσία της θεωρίας αφού προβλέποντας το μήκος των κυμάτων παράγονται «τιμές στόχοι».