Διπλοί Κινητοί Μέσοι Όροι

2013-11-08 11:14

Στα προηγούμενα άρθρα είχαμε δει οτι ένα από τα μειονεκτήματα των ΚΜΟ είναι οτι μπορούν να δώσουν λανθασμένα σήματα εισόδου και εξόδου λόγω μικρών αναπηδήσεων ή βυθίσεων αντίστοιχα στην τιμή της μετοχής. Για να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα μπορούμε να αντικαταστήσουμε την τιμή της μετοχής με έναν βραχυχρόνιο ΚΜΟ 5-15 ημερών ο οποίος ακολουθεί την τιμή από πολύ κοντά αλλά δεν έχει απότομες μεταβολές στην τιμή του όπως η ίδια η μετοχή. Αντί λοιπόν να εφαρμόσουμε τον μεσοχρόνιο ΚΜΟ 20-50 ημερών στην τιμή της μετοχής για την παραγωγή σημάτων εισόδου εξόδου τον εφαρμόζουμε στον βραχυχρόνιο ΚΜΟ που είναι πιό ομαλός και δημιουργούμε ένα σύστημα διπλού κινητού μέσου όρου που μας δίνει τους "Ταλαντωτές τιμών" (Price Oscilators).

Οι ταλαντωτές τιμών (Price Oscilators) ονομάζονται έτσι γιατί η τιμή τους  ταλαντώνεται γύρω από μια τιμή ισορροπίας που είναι το 0.

Η κατασκευή τους είναι απλή. Η τιμή τους προκύπτει από τη διαφορά ενός βραχυχρόνιου και ενός μεσομακροχρόνιου ΚΜΟ. (π.χ. ΑΚΜΟ15 – ΑΚΜΟ50).

Λειτουργούν όπως παρακάτω: Όταν οι τιμές ανεβαίνουν ο βραχυχρόνιος δείκτης ακολουθεί πιο στενά τις τιμές και έτσι απομακρύνεται από τον μακροχρόνιο που αντιδρά πιο «νωχελικά» στην αύξηση των τιμών. Αυτό προκαλεί αύξηση της τιμής της διαφοράς και απομάκρυνση  του ταλαντωτή από το 0. Κάποια στιγμή οι τιμές θα πέσουν και ο βραχυχρόνιος θα ακολουθήσει κινούμενος προς τον μακροχρόνιο. Έτσι η διαφορά μειώνεται και η τιμή του ταλαντωτή πλησιάζει το 0. Μόλις οι ΚΜΟ συναντηθούν η διαφορά μηδενίζεται και αν συνεχιστεί η πτώση των τιμών η διαφορά γίνεται όλο και πιο  αρνητική, ο δε ταλαντωτής των τιμών απομακρύνεται από το 0 προς τις αρνητικές τιμές. Σε κάποια στιγμή οι τιμές θα ανακάμψουν οι ΚΜΟ θα συναντηθούν, ο ταλαντωτής των τιμών θα πάρει πάλι την τιμή 0 και αν η άνοδος των τιμών συνεχιστεί θα πάρει και ο ταλαντωτής θετικές τιμές απομακρυνόμενος από το 0. Για να γίνει κατανοητό ας δούμε το σχήμα.

Η μαύρη γραμμή είναι γραμμή κλεισιμάτων , η κόκκινη ο βραχυχρόνιος και η μπλέ ο μακροχρόνιος ΚΜΟ. Στο κάτω διάγραμμα είναι η διαφορά των δύο ΚΜΟ που ταλαντώνεται γύρω από την οριζόντια γραμμή 0. Σήματα αγοράς δίνονται όταν ο ταλαντωτής τιμών περνά πάνω από το 0 και σήματα πώλησης όταν περνά κάτω από το 0. Στο διάγραμμα βλέπουμε ότι ενώ μερικές φορές τα σήματα είναι πολύ επιτυχημένα άλλες καθυστερούν αρκετά. 

Για να αποφύγουμε αυτές τις καθυστερήσεις εξοπλίζουμε τον ταλαντωτή τιμών με έναν δικό του ΚΜΟ και παίρνουμε σήματα αγοραπωλησιών στις διασταυρώσεις του ταλαντωτή τιμών με τον ΚΜΟ του. Ας δούμε το παρακάτω σχήμα:

Στα διαγράμματα που προηγήθηκαν επιλέχθηκαν τυχαία να εφαρμοστούν στην τιμή της ΣΙΔΕΝΟΡ βραχ. ΑΚΜΟ 15 ημερών, μακρ. ΑΚΜΟ 50 ημερων και ΑΚΜΟ20 ημερών του ταλαντωτή της διαφοράς τους. Οι πιο γνωστοί και ευρέως χρησιμοποιούμενοι διπλοί κινητοί μέσοι όροι είναι ο POSC(5-60/45) όπου οι τιμές στην παρένθεση είναι οι περίοδοι των βραχυχρόνιου-μακροχρόνιου και ΚΜΟ του ταλαντωτή και ο γνωστός MACD ο οποίος κατασκευάζεται από ΕΚΜΟ12-ΕΚΜΟ26 με εφαρμογή στον ταλαντωτή ΕΚΜΟ9 ημερών. Επομένως ο MACD είναι ένας εκθετικός POSC(12-26/9).

O καθένας μπορεί να πειραματιστεί αλλάζοντας παραμέτρους στους ΚΜΟ και να φτιάξει το σύστημα κινητού μέσου όρου της αρεσκείας του.

Για όσους χρησιμοποιούν metastock 

α. πηγαινω στο μενού indicator builder του metastock

β. επιλέγω new, δίνω όνομα και κάνω copy/paste στη θέση formula τα παρακάτω:

Mov(CLOSE,5,SIMPLE)-Mov(CLOSE,60,SIMPLE);
Mov((Mov(CLOSE,5,SIMPLE)-Mov(CLOSE,60,SIMPLE)),45,SIMPLE);

γ. εφαρμόζω το δείκτη σε όποια μετοχή θέλω

ε. Αλλάζω τις παραμέτρους - κάνω δεξί κλίκ πάνω στο δείκτη, επιλέγω properties, formula και αλλάζω τους αριθμούς 5,60,45 σε όποιους επιθυμώ. Επίσης αν θέλω ΕΚΜΟ αλλάζω το SIMPLE με EXPONENTIAL.

Καλό ψάξιμο!!!