Είδη διαγραμμάτων

2013-10-28 18:45

Τα είδη των διαγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σ΄ αυτή την ιστοσελίδα είναι:

1. Διάγραμμα κλεισιμάτων.

Περιγραφή: Αποτελείται από μία συνεχόμενη γραμμή η οποία συνδέει το κλείσιμο διαδοχικών συνεδριάσεων

2. Διάγραμμα με μπάρες.

Περιγραφή: Αποτελείται από κάθετες μπάρες, μία για κάθε χρονική περίοδο (συνεδρίαση, εβδομάδα κ.α). Τό κάτω άκρο της μπάρας είναι η ελάχιστη τιμή της ημέρας και το πάνω άκρο η μέγιστη. Πάνω στη μπάρα υπάρχουν δύο οριζόντιες παύλες, η αριστερή είναι η τιμή ανοίγματος και η δεξιά η τιμή κλεισίματος.

3. Διάγραμμα με κεριά (Candlesticks Chart)

Περιγραφή: Αποτελείται από ορθογώνια σώματα δύο χρωμάτων ένα για κάθε χρονική περίοδο. Σ΄αυτή την ιστοσελίδα θα συναντήσετε διαγράμματα με άσπρα/μαύρα και  πράσινα/κόκκινα σώματα. Σε όλα τα διαγράμματα τα άσπρα και πράσινα σώματα έχουν την τιμή ανοίγματος της ημέρας στο κάτω μέρος του σώματος και την τιμή κλεισίματος στο πάνω, ενώ τα μαύρα και κόκκινα έχουν αντίστροφη ερμηνεία. Αν οι τιμές ανοίγματος και κλεισίματος είναι διαφορετικές από τις μέγιστες και ελάχιστες τιμές της περιόδου τότε εμφανίζονται πάνω και κάτω γραμμές που η πάνω δείχνει τη μέγιστη τιμή και η κάτω την ελάχιστη.