Εδώ θα βρείτε

2013-10-31 19:30

Περιγραφή δεικτών και οδηγίες για τη χρήση τους αλλά και χρήσιμα στοιχεία για την ερμηνεία των Candlestics και για τη θεωρία κυμάτων του Elliott.