Η διαφορά του GBIX από τον ΓΔ σε απόλυτη τιμή

2014-10-17 12:29

 

Στο γράφημα εμφανίζεται η διαφορά του ΓΔ με τον GBIX σε απόλυτη τιμή (από 1/9/2007). Η μέγιστη τιμή σημειώθηκε στις 8/5/2012 και ήταν 234,8 μονάδες.