Ιστορικό Γράφημα διαφοράς ως % του ΓΔ

2014-10-17 12:07

 

Στο γράφημα φαίνεται η διαφορά του GBIX από τον ΓΔ ως ποσοστό της τιμής του ΓΔ (από 1/9/2007). Η μέγιστη τιμή 40,2% σημειώθηκε στις 01/06/2012 όταν ο ΓΔ είχε τιμή 501,9 μονάδες μία ακριβώς ημέρα πρίν σημειωθεί το ιστορικό χαμηλό των τελευταίων ετών. Η απόλυτη τιμή της διαφοράς εκείνης της ημέρας ήταν  201,8 μονάδες. 

 Όπως έχουμε ήδη παρατηρήσει όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά των GBIX και ΓΔ τόσο πιο πιθανή είναι και η αντιστροφή της τρέχουσας τάσης.