Κινητοί μέσοι όροι ΙΙ

2013-11-01 11:22

Συνεχίζοντας το προηγούμενο άρθρο θα πρέπει να αναφέρουμε οτι οι κινητοί μέσοι όροι, όσο πιο μικρή περίοδο έχουν (π.χ 5,10 ημερών) τόσο πιο προσκολημένοι είναι στην βραχυπρόθεσμη τάση και στην κίνηση της μετοχής ή του δείκτη που εφαρμόζονται. Αντίθετα αν η περίοδός τους είναι μεγάλη (π.χ. 100 ή 200 ημερών) τόσο πιο αργοί είναι στην παρακολούθηση της κίνησης των τιμών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι μεν μικρής περιόδου να δίνουν άριστα σήματα εισόδου/εξόδου (1-2 μέρες μετά την αντιστροφή της τάσης) αλλά να δίνουν ταυτόχρονα και πολλά ψευδή σήματα σε μικρές αναπηδήσεις ή βυθίσεις των τιμών που στοιχίζουν αρκετά σε προμήθειες και κουράζουν τον trader. Αντίθετα οι ΚΜΟ μεγάλης περιόδου, αργούν αρκετά να δώσουν σήματα εισόδου/εξόδου,  τόσο που μερικές φορές όταν η κίνηση δεν έχει μεγάλη διάρκεια ή είναι πολύ απότομη με μεγάλη κλίση αν υιοθετηθούν προκαλούν ζημιές ή αποδίδουν πενιχρά κέρδη.

Ένας trader που ακολουθεί την μεσοπρόθεσμη τάση, καλό είναι να εφαρμόζει στις μετοχές του, τους ΑΚΜΟ και ΕΚΜΟ των 20 έως 50 ημερών. Αυτό δεν σημαίνει οτι αγνοεί τους υπόλοιπους και ιδιαίτερα τον ΑΚΜΟ200 ημερών που είναι ο καθρέπτης της μακροπρόθεσμης τάσης της αγοράς.

Για να αποφύγει τα ψευδή σήματα εισόδου/εξόδου "φιλτράρει" τα σήματα με διάφορα φίλτρα ανάλογα με το προφιλ του και την μετοχή που εφαρμόζει τον ΚΜΟ. Τα συνηθέστερα φίλτρα είναι τα ποσοστιαία και τα χρονικά. Στα ποσοστιαία φίλτρα εκτελεί την εντολή όταν η διάσπαση του ΚΜΟ γίνει τουλάχιστον κατά 2% - 4% επί της τιμής του και αγνοεί τα υπόλοιπα. Στα χρονικά φίλτρα εκτελεί την εντολή με καθυστέρηση 1-3 ημερών προκειμένου η διάσπαση του ΚΜΟ να είναι επιβεβαιωμένη.

Δεν είναι δυνατόν να υποδείξω την άριστη περίοδο και το άριστο φίλτρο για την χρήση των ΚΜΟ. Ο κάθε trader ανάλογα με το προφίλ του και με την μετοχή που θέλει να εφαρμόσει τον ΚΜΟ, επιλέγει τα κατάλληλα κατά τη γνώμη του  εκτελώντας back testing, έλεγχο δηλαδή του συγκεκριμένου συνδιασμού ΚΜΟ και φίλτρου στο παρελθόν.

Προσωπικά χρησιμοποιώ τον ΑΚΜΟ20 ημερών με φίλτρο 2 άσπρων/πράσινων κεριών για αγορά (ένα την ημέρα της διάσπασης και ένα την επομένη). Η εντολή εκτελείται την επομένη της διάσπασης μετά τις 16:30 για να είμαι σίγουρος για το κερί της δεύτερης μέρας. Αντίστροφα εφαρμόζω στην πώληση.

Το παραπάνω "σύστημα" δεν είναι το μόνο που χρησιμοποιώ αλλά είναι ένα από τα αγαπημένα μου.

Πειραματιστείτε να εντοπίσετε τα δικά σας αγαπημένα!