Κρεμασμένος (Hanging man)

2013-11-03 11:48

Ο κρεμασμένος είναι κερί που εμφανίζεται συνήθως σε περιοχές τοπικών ή μεσοπρόθεσμων κορυφών.

Το σχήμα και τα χαρακτηριστηκά του φαίνονται παρακάτω: 

 

1.Το σώμα είναι στο πάνω μέρος της διακύμανσης της περιόδου
2.Η κάτω σκιά είναι τουλάχιστον 2 φορές το μήκος του σώματος και η πάνω είναι μικρή ή δεν υπάρχει καθόλου
3.Εμφανίζεται μετά από μία σειρά ανοδικών κεριών
 Ο κρεμασμένος έχει την ιδιότητα να λειτουργεί ως κερί καθοδικής αντιστροφής και η επαλήθευση του επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες:
1.Όσο πιο μακριά η σκιά τόσο πιό καθοδικός
2.Ο μαύρος είναι πιό καθοδικός από τον άσπρο
3.Αν μετά τον κρεμασμένο ακολουθήσει μαύρο κερί με κλείσιμο κάτω από το κλείσιμο του κρεμασμένου η καθοδική αντιστροφή επιβεβαιώνεται.
 
Η στατιστική του επαλήθευση σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι σε ημερήσιο κηροπήγιο από 40-50%, όταν επιβεβαιωθεί την επόμενη μέρα 65-75% και σε εβδομαδιαίο κερί 60%.