Μαρουμπόζου

2013-11-17 13:57

Το μαρουμπόζου άσπρο ή μαύρο είναι ένα μεγάλο σχετικά σώμα με μικρές εκατέρωθεν σκιές ή καθόλου σκιές. Ένα τυπικό μαρουμπόζου εμφανίστηκε στο ΓΔ την περασμένη εβδομάδα μεγέθους πάνω από 3% επί του ΓΔ όπως στο σχήμα.

Το μαρουμπόζου μεταφέρει την ορμή του με μεγαλύτερη πιθανότητα στην επόμενη περίοδο (εβδομάδα,ημέρα), όσο πιο κοντά είναι στην τοπική κορυφή ή πυθμένα.

Το άσπρο/μάυρο μαρουμπόζου είναι τόσο πιο ανοδικό/καθοδικό αντίστοιχα όσο πιό μεγάλο είναι το σώμα και όσο πιό μικρές είναι οι σκιές.

Προσοχή χρειάζεται αν το μαρουμπόζου βρίσκεται μακριά από την τοπική αντιστροφή (δηλαδή η τάση έχει τρέξει ήδη αρκετά) οπότε εγκυμονεί κίνδυνος αντιστροφής.

Στην τρέχουσα εμφάνιση μαρουμπόζου στον ΓΔ είχαμε ένα μαύρο σώμα μεγαλύτερο από 3% που απέχει το κλείσιμό του από την τοπική κορυφή 5,7% γεγονός που μας προδιαθέτει καθοδικά  με πιθανότητα γύρω στο 55-60%. Αν π.χ. είχε εμφανιστεί την περασμένη εβδομάδα οι πιθανότητες θα ήταν κατα 5-10% μεγαλύτερες.