Σενάριo 3 (flat)

2013-11-13 08:00

Παραδοχές:

Από τον Ιούνιο του 2012 βρισκόμαστε σε μακροπρόθεσμη ανοδική τροχιά και έχει σημειωθεί ανοδικό κύμα 5 κυμάτων (1) , διορθωτικό irregular flat ΑΒC (2) και έχει αρχίσει το (3). Βρισκόμαστε στο διορθωτικό 4 του (3) όπως στο παρακάτω διάγραμμα:

 

Επιβεβαιωτικά χαρακτηριστικά

Μορφή και χαρακτήρας των κυμάτων

Πρόβλεψη

Αναμένουμε διόρθωση μέχρι το πολύ 1110 μονάδες

Η διόρθωση θα έχει μορφή flat, μορφή πιθανή για κύμα 4 αφού το κύμα 2 ήταν zig-zag.

Διόρθωση flat 3-3-3 όπως στο παρακάτω σχήμα:

 

Διάψευση σεναρίου

Διάσπαση του κάτω ορίου των 1110 μονάδων και παραμονή εκεί πάνω από τρείς ημέρες και συνέχεια της κίνησης προς τα κάτω. 

Επιβεβαίωση σεναρίου 

Κίνηση όπως οι γραμμές και έξοδος με νέα υψηλά συνοδευόμενα από υψηλούς όγκους.

Στόχος

1290 σε πρώτη φάση.