Σενάριο 1 (Απαισιόδοξο)

2013-11-12 21:40

Παραδοχές:

Από τον Ιούνιο του 2012 βρισκόμαστε σε διορθωτικό ανοδικό κύμα ABC ενός μεγαλύτερου καθοδικού όπως στο παρακάτω διάγραμμα:

Επιβεβαιωτικά χαρακτηριστικά

Μορφή Zig - Zag , 5-3-3 (καθαρό 5κυματικό το Α, 3κυματικό irregular flat το Β, 3κυματικό Zig-Zag το C)

Μη επιβεβαιωτικά χαρακτηριστικά

Μικρό μέγεθος του C το οποίο είναι μόλις το 65% του Α.

Πρόβλεψη

Έναρξη νέου πτωτικού κύματος 5 κυμάτων που μας πάει πολύ χαμηλά (πιθανόν και σε νέα ιστορικά χαμηλά). Αν ναι έχει αρχίσει ήδη!

Διάψευση σεναρίου

Αν σημειωθούν νέα υψηλά και συνεχίσουμε ψηλότερα χαλάει η μορφή 5-3-3 γιατί το C θα έχει 5 κύματα.

Επιβεβαίωση σεναρίου 

Πτώση του δείκτη κάτω από την πράσινη γραμμή (κύμα 1) οπότε αποκλείεται το ανοδικό σενάριο και επιβεβαιώνεται οτι αυτό που τώρα εικάζουμε οτι είναι C, είναι όντως C.