Σενάριο 2 (Πολύ αισιόδοξο)

2013-11-12 22:44

Παραδοχές:

Από τον Ιούνιο του 2012 βρισκόμαστε σε μακροπρόθεσμη ανοδική τροχιά και έχει σημειωθεί ανοδικό κύμα 5 κυμάτων (1) , διορθωτικό irregular flat ΑΒC (2) και έχει αρχίσει το (3). Βρισκόμαστε στο διορθωτικό 4 του (3) όπως στο παρακάτω διάγραμμα:

 

Επιβεβαιωτικά χαρακτηριστικά

Μορφή και χαρακτήρας των κυμάτων

Πρόβλεψη

Αναμένουμε διόρθωση μέχρι 23,6% του 3(3). (σχεδόν εδώ που είμαστε τώρα!)

Η διόρθωση θα έχει μορφή triangle, μορφή πολύ συχνή για κύμα 4, όπως στο παρακάτω σχήμα:

Διάψευση σεναρίου

Διάσπαση του κάτω ορίου του τριγώνου και παραμονή εκεί πάνω από τρείς ημέρες ή συνέχεια της κίνησης προς τα κάτω. Μιά διάσπαση του κάτω ορίου και επιστροφή εντός τριγώνου άμεσα (1-2 ημέρες), επιβεβαιώνει το σενάριο γιατί στις διορθώσεις τριγώνων σχεδόν πάντα προηγείται ψευδοδιάσπαση προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Επιβεβαίωση σεναρίου 

Κίνηση όπως το βέλος και έξοδος από την πάνω πλευρά του τριγώνου.

Στόχος

1235=>1270 σε πρώτη φάση.