Σχόλιο 6-1

2014-01-06 21:32

Εγκαίνια σήμερα και στην ενότητα όπου θα αναλύονται επιλεγμένες μετοχές

Οι επιλογές σας  υπέδειξαν τον σχολιασμό της ΕΤΕ, της ΜΙΓ και του ΜΥΤΙΛ. Για τις υπόλοιπες που συμπληρώνουν την δεκάδα θα γίνεται απλή αναφορά των κρίσιμων στοιχείων. Πριν δημοσιεύσω οποιαδήποτε ανάλυση θα πρέπει να τονίσω τα παρακάτω :

α.  Ο σχολιασμός οποιασδήποτε μετοχής γίνεται καθαρά για πληροφόρηση της τεχνικής εικόνας της  και όχι ως πρόταση αγοράς ή πώλησής της.

β.  Αν κάποιος αποφασίσει την αγορά ή πώληση μετοχών με βάση τις δημοσιεύσεις σ΄αυτή την ιστοσελίδα αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της επιλογής του.    

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

ΕΤΕ

Η ΕΤΕ βρίσκεται εντός ενός σχεδόν οριζόντιου καναλιού με όρια 3,85-4,65. Όσο βρίσκεται εντός αυτού του καναλιού η ζώνη αγορών βρίσκεται από 3,85 μέχρι τα 4 Ευρώ με στοπ στα 3,7 και με στόχο το πάνω όριο του καναλιού. Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη προς ελαφρά ανοδική και  η μεσοπρόθεσμη ουδέτερη.

Σύντομη εικόνα: ΕΧΟΝΤΕΣ: Διακράτηση – ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ: Αναμονή  - SELL: Όχι – SHORT: Όχι

ΜΙΓ

Η ΜΙΓ βρήκε στήριξη στην ισχυρή όπως αποδεικνύεται γραμμή στα 0,35 € και στον ΑΚΜΟ200 ημερών. Η βραχυπρόθεσμη τάση της είναι ανοδική αλλά η μεσοπρόθεσμη πτωτική. Αλλαγή της μεσοπρόθεσμης τάσης θα σημάνει η ανοδική διάσπαση των ΑΚΜΟ20,30 ημερών (0,415) με στόχο αρχικά το 0,48 και στη συνέχεια το 0,51. Απόλυτο στοπ με  κλείσιμο κάτω από 0,35 που οδηγεί στη ζώνη 0,28-0,30.

Σύντομη εικόνα: ΕΧΟΝΤΕΣ: Διακράτηση – ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ: Αναμονή  ή τοποθέτηση με διάσπαση των ΑΚΜΟ20,30  - SELL: Όχι – SHORT: Όχι

ΜΥΤΙΛ

Η μετοχή απέδειξε ότι  οι παλιές στηρίξεις στα 5,4 και 5,6 υπάρχουν και ισχύουν. Η βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδικές και η τιμή της βρίσκεται οριακά κάτω από μία τοπική κατερχόμενη γραμμή τάσης , διάσπαση της οποίας θα σημάνει κίνηση για ψηλότερα. Λίγο ψηλότερα (6,35) βρίσκεται μια ισχυρή αντίσταση που η διάσπασή της θα δώσει ανοδική ώθηση στην μετοχή (7=>8=>9.5 € οι διαδοχικοί στόχοι).

Σύντομη εικόνα: ΕΧΟΝΤΕΣ: Διακράτηση – ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ: Τοποθέτηση με διάσπαση των αντιστάσεων -  SELL: Όχι – SHORT: Όχι

 

ΑΛΦΑ

Βραχυπρόθεσμη: Ανοδική -  Μεσοπρόθεσμη: Καθοδική – Προοπτική : Πιθανή αντιστροφή βραχυπρόθεσμης τάσης με στόχο το 0,60.

ΟΤΕ

Βραχυπρόθεσμη: Ανοδική -  Μεσοπρόθεσμη: Ανοδική – Προοπτική : Ανοδική.

ΕΥΡΩΒ

Βραχυπρόθεσμη: Ανοδική -  Μεσοπρόθεσμη: Καθοδική – Προοπτική : Πιθανή ανοδική με στόχο το 0,60.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Βραχυπρόθεσμη: Ανοδική -  Μεσοπρόθεσμη: Ανοδική – Προοπτική : Πιθανή πίεση τιμών λόγω εισαγωγής νέων μετοχών  με στόχο το 3,30 – 3,35.

ΟΠΑΠ

Βραχυπρόθεσμη: Ουδέτερη -  Μεσοπρόθεσμη: Ουδέτερη – Προοπτική : Ουδέτερη.

ΙΝΛΟΤ

Βραχυπρόθεσμη: Ανοδική -  Μεσοπρόθεσμη: Ανοδική– Προοπτική :Ανοδική

ΕΧΑΕ

Βραχυπρόθεσμη: Ανοδική -  Μεσοπρόθεσμη: Ανοδική – Προοπτική : Ανοδική. Υπάρχει πιθανότητα βραχυπρόθεσμης αντιστροφής με στόχο τα 8€.

ΦΡΛΚ

Βραχυπρόθεσμη: Ανοδική -  Μεσοπρόθεσμη: Ανοδική– Προοπτική :Ανοδική