Α-Ω

2015-05-07 13:45

Α

ΑΚΜΟ                     Απλός κινητός μέσος όρος

ΑΚΜΟΧΧ                Απλός κινητός μέσος όρος ΧΧ ημερών

Ε

ΕΚΜΟ                     Εκθετικός κινητός μέσος όρος

ΕΚΜΟΧΧ                Εκθετικός κινητός μέσος όρος ΧΧ ημερών

Χ

Χάσμα                     Ένα εύρος τιμών στο οποίο δεν γίνονται συναλλαγές.