Α-Ζ

2015-05-07 13:48

B

Bollinger Bands:  Μια περιοχή τιμών γύρω από ένα κινητό μέσο όρο. Το εύρος της περιοχής τιμών μεταβάλεται ανάλογα με την μεταβλητότητα των τιμών. Συνήθως χρησιμοποιούμε ως κινητό μέσο τον ΑΚΜΟ20 και ως εύρος της περιοχής δύο τυπικές αποκλίσεις (στατιστικός όρος) σε κάθε πλευρά.