01-04-19

2019-04-01 20:03

Την υπέρβαση των 731 μονάδων (ΓΔ) αναμέναμε μέσα στις 3 πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας αλλά τελικά η αγορά αποφάσισε να ξεκαθαρίσει την τεχνική εικόνα από σήμερα. Η επίτευξη νέου υψηλού, με μια κατά βάση τραπεζοκεντρική συνεδρίαση, επιβεβαίωσε την υπόθεσή μας ότι η διόρθωση ήταν εσωτερική του τρέχοντος ανοδικού σκέλους και ότι η ανοδική πορεία συνεχίζεται.

Ποιοί είναι οι στόχοι που έχουν τεθεί μετά τη σημερινή συνεδρίαση και ποιά είναι τα επίπεδα κλειδιά για τη συνέχεια.

Το πρώτο επίπεδο κλειδί  βρίσκεται στις 747 μονάδες. Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου πρίν την εμφάνιση της παραμικρής διορθωτικής κίνησης αυξάνει τις πιθανότητες το τελευταίο (κύμα 5) του τρέχοντος ανοδικού σκέλους να έχει κανονική μορφή τύπου 5 κυμάτων οπότε και ο ανοδικός στόχος τίθεται σε πρώτη φάση στις 772 μονάδες.

Σε περίπτωση που η αγορά προχωρήσει σε άμεση διόρθωση πρίν την υπέρβαση των 747 μονάδων δεν ολοκληρώνεται η ανοδική κίνηση αλλά η μορφή του τελευταίο ανοδικού κύματος είναι πιθανό να έχει το σχηματισμό της σφήνας οπότε ο ανοδικός στόχος είναι αρκετά χαμηλότερος. Επίσης η διόρθωση που τυχόν θα αρχίσει από αύριο μπορεί να υποχωρήσει μέχρι την ανερχόμενη Α.

Σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούμε να έχουμε πολύ πιό αξιόπιστα στοιχεία για το πού μπορεί να φτάσει η ανοδική κίνηση που συνεχίζεται.