02-04-15

2015-04-02 22:50

Τα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης μας δίνουν την δυνατότητα να πιθανολογήσουμε για μιά πιθανή ανοδική κίνηση στην ταλαιπωρημένη Τρ. Πειραιώς.

Αν και η μετοχή δίνει αξιόπιστο αγοραστικό σήμα μόνο με ανοδική διάσπαση των 0,40€ (+16% !!!!!) μπορούμε να υιοθετήσουμε δύο πλάνα πρόωρων αγορών με υψηλό και μέτριο ρίσκο για κάποιες μικρές τοποθετήσεις προκειμένου να επιτύχουμε καλές τιμές σε περίπτωση που η μετοχή αντιστραφεί ανοδικά.