02-04-15

2015-04-02 23:14

Χωρίς ιδιαίτερα σχόλια. Δύο πλάνα αγορών υψηλού και μέτριου ρίσκου.