03-04-19

2019-04-03 22:21

Συνέχισε ανοδικά η αγορά με σημαντικότερα στοιχεία το γύρισμα της μακροπρόθεσμης τάσης στο ΓΔ σε ανοδική και την ανοδική υπέρβαση των 744 μονάδων από το ΓΔ. Η υπέρβαση αυτή ανοίγει το δρόμο προς την επόμενη αντίσταση στις 774 μονάδες. Ως απλή υπενθυμιση να αναφέρουμε ότι τις 772 μονάδες (δηλαδή σχεδόν στο ίδιο σημείο) έχουμε θέσει ώς στόχο και της κυματικής μας ανάλυσης στο χθεσινό σχόλιο. Αν τελικά ο ΓΔ φτάσει μέχρι εκεί θα έχουμε πιθανότατα μια ενδιάμεση μικρή στάση - διόρθωση που θα ξεκινήσει από τις 760 μονάδες.