05-04-15

2015-04-05 17:05

Ο Γερμανικός δείκτης μετά από την ομολογουμένως εντυπωσιακή άνοδο των τελευταίων μηνών που τον οδήγησε στο ιστορικό υψηλό την 16/3 και στις 12167 μονάδες, τις τελευταίες 3 εβδομέδες βρίσκεται σε μία ελαφρά καθοδική πορεία και υποχώρησε κάτω από τις 12000 μονάδες. 

Με την ανάλυσή μας θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την προοπτική του DAX για το επόμενο διάστημα.

Η τιμή του γερμανικού δείκτη παρά την πρόσφατη υποχώρηση, διατηρείται πάνω από  τους ΑΚΜΟ20 και ΑΚΜΟ30 και εντός του καναλιού CH1. Επιπλέον δεν έχει διασπάσει καθοδικά καμία σημαντική στήριξη ενώ κατά την εκρηκτική του άνοδο μας έχει δώσει μερικούς ανερχόμενους τοπικούς πυθμένες που πιθανότατα θα αποτελέσουν στηρίξεις σε περίπτωση περαιτέρω διόρθωσης.

H πρόσφατη διόρθωση των τελευταίων εβδομάδων οριοθετεί προς το παρόν ένα τρίγωνο "ανάπαυλας"  της τάσης,  με συγκλίνουσες πλευρές (TL1,TL2) κάπου στα τέλη Απριλίου. Εξετάζοντας και το σύστημα κατευθυνόμενης κίνησης με το σύνολο των δεικτών +DI,-DI, και ADX παρότι είναι φανερή η κάμψη της ανοδικής τάσης, αφού ο ADX υποχώρησε κάτω από την τιμή 30, δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη ένδειξη για οριστικό τερματισμό της. Η πρόσφατη μέγιστη τιμή του ADX δεν ήταν ακραία (>45) ενώ δεν έχουμε και διαστάυρωση των +DI,-DI.   

Χωρίς να έχουμε λοιπόν σηματοδότηση αλλά ούτε και ένδειξη ότι η άνοδος του DAX έχει τελειώσει οριστικά η βασική μας θέση παραμένει Stay Long.

Επειδή από την τελευταία διόρθωση όμως ο δείκτης έχει κάνει μία άνοδο της τάξης του 30% περίπου είναι απαραίτητο να οριοθετηθούν τα σημεία εξόδου  και επανεισόδου προκειμένου να προστατευθούν τα μέχρι στιγμής κέρδη άλλα και η αγκίστρωση στην ανοδική τάση σε περίπτωση που αυτή συνεχιστεί.

Στο σχέδιο που είναι ενσωματωμένο στο διάγραμμα θέτουμε ως σημείο εξόδου (προστασίας κερδών) την καθοδική διάσπαση και έξοδο από το CH1 το οποίο θα σημαίνει και την ταυτόχρονη καθοδική διάσπαση του ΑΚΜΟ20. Αν υιοθετήσουμε την τμηματική ρευστοποίηση των long θέσεων το δεύτερο σημείο ρευστοποιήσεων βρίσκεται στην καθοδική διάσπαση του ζευγους στηρίξεων TL2 και ΑΚΜΟ30.

Οι πρώτες short θέσεις δεν πρέπει να ανοίξουν πρίν την επιβεβαιωμένη καθοδική διάσπαση των 11619 μονάδων με την οποία θα ολοκληρώνεται ένας σχηματισμός διπλής κορυφής. Ο στόχος αυτής της διάσπασης εντοπίζεται στη περιοχή των 11200 μονάδων. Εκεί θα πρέπει να επανεξεταστεί η διατήρηση ή όχι short θέσεων.

Σε περίπτωση φυσικά που η ανοδική τάση επανακάμψει χωρίς κάθοδική σηματοδότηση τα σημεία επαναγοράς θέσεων που ρευστοποιήθηκαν ή ενίσχυσης των θέσεων long που διακρατούνται είναι η ανοδική διάσπαση της TL1 και η επίτευξη νέου υψηλού με τον στόχο μιας τέτοιας κίνησης να μην μπορεί να προσδιοριστεί από τώρα με ακρίβεια.

Όλες οι τιμές για τα παραπάνω φαίνονται στο ένθετο πινακάκι στο διάγραμμα και θα αναθεωρηθούν όταν προκύψει ανάγκη. 

ΥΓ Όταν δίνεται τιμή για κάποια γραμμή τάσης ή τεχνικό δείκτη π.χ TL1 (12110) πρόκειται για την εκτιμημένη τιμή κατά την επόμενη διαγραμματική περίοδο (συνεδρίαση σε ημερήσιο, εβδομάδα σε εβδομαδιαίο κτλ).