07-04-15

2015-04-07 21:47

Παραμένουμε long ενώ η μετοχή σήμερα έδωσε τη δυνατότητα ενίσχυσης θέσεων ή καθυστερημένης εισόδου σε κάλες τιμές. Το στόπ στον ΑΚΜΟ20 παρέχει σχετική ασφάλεια με χαμηλό ρίσκο.