08-04-19

2019-04-08 22:52

Χωρίς σημαντικές αλλαγές στην εκτίμησή μας. Ο στόχος παραμένει στις 1955 μονάδες για τον FTSE25 και στις 774 μονάδες για τον ΓΔ.