10-04-19

2019-04-10 20:47

Δεν άλλαξε κάτι στη χθεσινή μας εκτίμηση. Όσο πλησιάζουμε στις αντιστάσεις χωρίς ανοδική διάσπασή τους τόσο πλησιάζει και η αναμενόμενη διόρθωση.