12-04-19

2019-04-13 20:57

Με την αγορά να συνεχίζει ανοδικά και να υπερβαίνει κάποια κρίσιμα επίπεδα τιμών, κρίνεται σκόπιμο να δούμε ποιά από τα σενάριά μας συνεχιζουν να βρίσκονται σε ισχύ καθώς και να αναζητήσουμε τις πιθανότητες επιβεβαίωσης που έχει το καθένα.

Σύμφωνα με το σενάριο Β1 βρισκόμαστε σε ένα ανοδικό διορθωτικό κύμα Β το οποίο πρέπει να τερματιστεί στην περιοχή 705-780 μονάδες (που ήδη βρισκόμαστε) και στη συνέχεια να ακολουθήσει ένα καθοδικό C. Το σενάριο τυπικά ισχύει παρόλα αυτά οι πιθανότητες επιβεβαίωσης είναι εξαιρετικά χαμηλές δεδομένου ότι για να ολοκληρωθεί αυτό το C θα χρειαστεί μεγάλος χρόνος που δεν ταιριάζει με την τεχνική εικόνα της αγοράς. Συνοπτικά να αναφέρουμε ότι το κύμα 1 είχε διάρκεια 24 μήνες ενώ το κύμα 2 από το οποίο υποτίθεται βρισκόμαστε στο Β έχει διάρκεια 14 μήνες και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Β και στη συνέχεια να ακολουθήσει το C που αναμένεται να έχει διάρκεια πρίπου 10 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι το κύμα 1 και το κύμα 2 θα έχουν τελικά την ίδια διάρκεια (14+10=24 μήνες) κάτι που είναι πάρα πολύ σπάνιο να συμβεί. Κατά την εμπειρική μας εκτίμηση το σενάριο Β1 συγκεντρώνει πιθανότητες περίπου 15% να επαληθευθεί οι οποίες μειώνονται όσο η αγορά συνεχίζει ανοδικά και θα μειωθούν ακόμη περισσότερο αν ο ΓΔ υπερβεί τις 780 μονάδες.

Δεν θα προχωρήσουμε στην ανάλυση αυτού του σεναρίου καθώς από την οριακή υπέρβαση των 767 μονάδων τυπικά έχει ακυρωθει. Λόγω της οριακής υπέρβασης αφήνουμε κάποιες ελάχιστες πιθανότητες επιβεβαίωσης κάτω από 1%. Δεν θα ξανασχοληθούμε με αυτό το σενάριο εκτός και άν συμβούν πράγματα που θα αυξήσουν τις πιθανότητες επιβεβαίωσης. Το πρώτο αλλά όχι το μόνο είναι η άμεση καθοδική αντιστροφή.

Η υπέρβαση των 735 μονάδων έφερε την ακύρωση του σεναρίου C. Το σενάριο C μέχρι την υπέρβαση των 735 μονάδων διατηρούσε αρκετές πιθανότητες επιβεβαίωσης, πλέον όμως έχει οριστικά ακυρωθεί και σήμερα γίνεται η τελευταία αναφορά σε αυτό.

Το σενάριο D είναι το πιθανότερο σενάριο με πιθανότητες επιβεβαίωσης άνω του 80%. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό βρισκόμαστε σε ένα νέο μακροχρόνιο ανοδικό κύκλο ο οποίος αναμένεται να έχει μορφή 5 κυμάτων. Έχουν ολοκληρωθεί τα κύματα 1 και 2 και βρισκόμαστε στην αρχή του 3ου ανοδικού. Από το 3ο κύμα πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του 1ου ανοδικού κύματος. Εσωτερικά αυτού πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του κύματος 3 για να ακολουθήσει το διορθωτικό 4. Το εσωτερικό αυτό κύμα 3 αναμένεται να φτάσει μέχρι τις 780-790 μονάδες. Το σενάριο αυτό είναι που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια και αυτό που θα εμφανίζεται συχνότερα στην ανάλυσή μας.