12-04-19

2019-04-13 21:41

Κρατήθηκε πάνω από την αντίσταση των 1955 μονάδων ο FTSE25 ενώ ο ΓΔ πλησίασε στην αντίσταση στις 774. Η εκτίμησή μας δεν έχει μεταβληθεί και θεωρούμε την εμφάνιση διόρθωσης πολύ πιθανή σε σύντομο χρονικό διάστημα.