13-04-15

2015-04-13 00:25

Την περασμένη εβδομάδα παρά την βραχυπρόθεσμη διόρθωση που ήταν σε εξέλιξη, τολμήσαμε όχι μόνο να διατηρήσουμε την long θέση στο Γερμανικό δείκτη αλλά και να οριοθετήσουμε άνοιγμα νέων long θέσεων σε περίπτωση υπέρβασης του πάνω ορίου του τριγώνου ανάπαυλας που είχε σχηματιστεί. Αυτό συνέβει στις 7/4 (πράσινο βέλος στο διάγραμμα)

Η εξέλιξη μας δικάιωσε αφού ήδη ο DAX σημειώνει συνεχώς νέα υψηλά. (Στο διάγραμμα φαίνεται σε κίτρινο πλαίσιο το σχόλιο της 5/4). 

Η θέση μας παραμένει Long. 

Προσοχή χρειάζεται το χάσμα 12166-12227 που είχαμε στις 10/4. Αν δεν είναι χάσμα εξάντλησης της τάσης οπότε δεν θα γεμίσει τότε ο στόχος βρίσκεται πάνω από 12500 μονάδες. Αν γεμίσει την επόμενη εβδομάδα πιθανόν η ανοδική τάση να τερματιστεί. Αυτός είναι και ο λόγος που το στοπ έχει πλέον ανέβει στο κάτω όριο του χάσματος (12166 μονάδες).