13-04-15

2015-04-13 21:03

Δεν έχει αλλάξει κάτι για την Πειραιώς. Αξίζει το ρίσκο πρόωρης τοποθέτησης με κλέισιμο πάνω από τον ΑΚΜΟ20 αν και ουσιαστικό σήμα long δίνει μόνο πάνω από 0,40.