14-04-15

2015-04-14 20:43

Δεν κράτησε το long σήμα παρά μόνο για μία ημέρα. Δεν ακυρώθηκε όμως αφού δεν χτύπησε το στοπ. Με το στοπ αυριο μόλις 0,01 κάτω από το σημερινό κλέισιμο η ΕΤΕ παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.