15-04-15

2015-04-15 22:46

Δεν αντέστρεψε ανοδικά στην επαφή με το κάτω όριο της συσσώρευσης και η υψηλού ρίσκου ζώνη αγορών ακυρώθηκε αφού δεν μας έδωσε ένα ημερήσιο άσπρο κερί για να σηματοδοτήσει αγορές. Αν δεν το κάνει αύριο είναι πιθανό να δοκιμάσει το κάτω όριο του CH1.