15-4-15

2015-04-15 22:34

16:30 και τιμή κάτω από το στοπ που είχαμε θέσει μας ανάγκασε να κλέισουμε τις long θέσεις. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει σκέψη ανοίγματος short τώρα.