16-04-15

2015-04-16 21:26

Δεν πουλάμε σε άσπρο κερί και έτσι διατηρούμε για ακόμη μιά ημέρα την προοπτική Long. Απαραίτητη η επιστροφή πάνω από την TL1 για να φτιάξει η εικόνα.