17-04-19

2019-04-17 22:59

Δεν άλλαξε κάτι στην εκτίμησή μας. Η σημερινή διορθωτική συνεδρίαση μπορεί να είναι η πρώτη μιας σειράς διορθωτικών συνεδριάσεων (η αναμενόμενη διόρθωση που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα σχόλια) μπορεί όμως και όχι αφού δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό σήμα που να επιβεβαιώνει την αντιστροφή έστω της βραχυπρόθεσμης τάσης. Αναμένουμε το ξεκαθάρισμα των προθέσεων της αγοράς