18-04-15

2015-04-18 18:38

Νέο χαμηλό και αναζήτηση μεσοπρόθεσμου αντιστρεπτικού σχηματισμού που προς το παρόν δεν είναι ορατός. 

Δεν ακουμπάμε κάτω από τον ΑΚΜΟ20 ή πρίν το σχηματισμό ενός αξιόπιστου σχηματισμού.