18-04-15

2015-04-18 18:45

Πρώτη παρουσίαση της μετοχής. Στηρίξεις και αντιστάσεις φαίνονται στην εικόνα. Ακόμη δεν έχει δώσει κάποιο σήμα εισόδου. Μπαίνει στη λίστα προς παρακολούθηση λόγω της μεγάλης διάρκειας (4,5 μήνες) συσσώρευσης μεταξύ 0,57 και 0,72 με ένα ξέσπασμα μέχρι το 0,85 στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύντομα θα συναντήσει την κατερχόμενη γραμμή τάσης και τους ΑΚΜΟ20,30. Δίνει υπέροχο μεσοπρόθεσμο-μακροπρόθεσμο σήμα πάνω από 0,85 (διπλός πυθμένας) αλλά αν πρόκειται να κινηθεί ανοδικά θα μας το δείξει πιό νωρίς. Οι Bollinger σε σύγκλιση, με μόλις 7 λεπτά απόσταση. Την προηγούμενη φορά που οι ΒΒ βρέθηκαν τόσο κοντά ακολούθησε μια κίνηση σχεδόν 30%. Τώρα;

Θα επανέλθουμε σύντομα όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία.