18-04-15

2015-04-18 21:11

Είναι φανερή η τεχνική πίεση που δέχεται η μετοχή από την κατερχόμενη TL1 και τον ΑΚΜΟ20 τις τελευταίες εβδομάδες. Με ισχυρή στήριξη στα 1.4€ που έρχεται από την άνοιξη του 2013 δοκιμάζει τις αντοχές της. Στη περίπτωση διάσπασης αυτού του επιπέδου, η επόμενη στήριξη είναι στα 1,2 (φθινόπωρο του 2012) και από εκεί και κάτω στο ευρώ. Πιθανή στήριξη στην περίπτωση υποχώρησης θα παίξει και το κάτω όριο του CH1.