18-04-15

2015-04-18 21:50

Πανηγυρική διάσπαση του στοπ και έξοδος με ζημιά. Πιθανόν να ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων τραπεζών και να πλησιάσει τα ιστορικά χαμηλά της ή και να τα διασπάσει. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι μετοχή οδηγός στην πορεία του ΓΔ είτε αντιστρέψει ανοδικά είτε σημειώσει νέο χαμηλό. 

Σημαντικές στηρίξεις στα 0,89 και 0,835. Δεν πλησιάζουμε αν δεν δούμε έστω βραχυπρόθεσμο αντιστρεπτικό σχηματισμό.