18-04-15

2015-04-18 22:12

Μετά τη διάσπαση του ΑΚΜΟ20 η τεχνική εικόνα βρίσκεται στα όρια. Η διατήρηση του 5,20 δίνει τη δυνατότητα για κάτι καλύτερο. Η διάσπασή του, θα φέρει αντιμέτωπη τη μετοχή με πολύ ασθενείς στηρίξεις που έρχονται από την αρχή του έτους, αλλά είναι αμφίβολο αν θα καταφέρουν να ανακόψουν την κάθοδο. Είναι πιθανό να οδηγηθεί χαμηλότερα όπως στο κίτρινο ευθύγραμμο τμήμα. Ζώνη αγορών η ροζ έλλειψη ενώ δεν είναι άσχημη η ιδέα ανοίγματος short στην διάσπαση των 5,20 € με τιμή στόχο το 4,20€.