18-04-15

2015-04-18 22:30

Νέα εισαγωγή και ο ΟΤΕ στην ενότητα των μετοχών. 

Πιθανή η ανοδική αντίδραση από αυτά τα επίπεδα. Η άποψη αυτή βασίζεται στην αύξηση του όγκου τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις και η εγγύτητα στο κάτω όριο του CH1 και στις πολύ σημαντικές στηρίξεις (7,36 και 7,25) . Ο στόχος όμως δεν είναι μακριά και βρίσκεται στα 8€ ή στον ΑΚΜΟ20 επομένως θα πρέπει να εκτιμηθεί αν αξίζει το ρίσκο. Διάσπαση των 7,25€  μας κάνει να αναζητούμε στηρίξεις στα 6,5€ και στα 5,5€ και αφήνει πιθανότητες για κερδοφόρα short θέση.