18-04-15

2015-04-18 23:08

Πολύ κοντά σε μιά πιθανή ζώνη αγορών. Στα 2€ ολοκληρώνεται ένα πτωτικό σκέλος και υπάρχει και σημαντική στήριξη. Αναμονή βραχυπρόθεσμου αντιστρεπτικού σχηματισμού. Αν εμφανιστεί ενεργοποιείται και η ζώνη αγορών.