18-4-15

2015-04-18 21:57

Νέα εισαγωγή και η ΜΙΓ σ' αυτή την ενότητα.

Αξιοπρόσεκτο γύρισμα στο τέλος και στις δημοπρασίες και κλείσιμο στα ψηλά της ημέρας με +3%. Μπαλάκι του τένις μεταξύ CH1 και CH2.

Χωρίς σηματοδότηση ακόμη, τίθεται και αυτή υπό παρακολούθηση. Έξοδος από το CH1 δίνει 1ο στόχο μέχρι τον ΑΚΜΟ20 ή τα 0,14€. Καθοδική διάσπαση του CH2 ...........το κατάστημα είναι................. [ΚΛΕΙΣΤΟΝ].