19-04-15

2015-04-19 22:11

Υπάρχει ένα τρίγωνο που θα καθορίσει τη συνέχεια για τον αμερικάνικο δείκτη. Κάτω όριο η TL1 που έρχεται από το 2014 και πάνω όριο η TL2. Η πλευρά της διάσπασης θα είναι πιθανότατα και η κατευθυνση της συνέχειας. Προσοχή στις 17580 μονάδες που η διάσπασή τους χαλάει ακόμη περισσότερο την εικόνα.