21-04-15

2015-04-21 22:24

Διάσπαση της μακροχρόνιας στήριξης. Βάζουμε φίλτρο 1 ημέρας για επιστροφή πάνω από 0,57 διαφορετικά ψάχνουμε για νέο χαμηλό. Λόγω του ότι η μετοχή είναι νέα εισαγωγή (2014) δεν υπάρχουν τεχνικά στοιχεία προς τα κάτω, οπότε παραμένουμε απλά παρακολουθώντας.