21-04-15

2015-04-21 22:28

Πολύ καλή συμπεριφορά και φανερή στήριξη στο CH1 δικαιολογούν άνοιγμα μικρών long θέσεων για trading μόνο αφού η βραχυπρόθεσμη τάση δεν έχει ακόμη  αντιστραφεί. Το στοπ στο σημερινό χαμηλό (ενδοσυνεδριακά) ή στο CH1 (κλείσιμο).  Με μεγαλύτερες πιθανότητες αξίζει για long πάνω από την TL1.