21-04-15

2015-04-21 22:34

Παρά την πτώση κρατήθηκε πάνω από την CH2 και αξίζει αύριο την προσοχή μας. Έξοδος από το CH1 δίνει το πρώτο ανοδικό σημάδι και κλέισιμο πάνω από τα 0,12 € αλλάζει την βραχυπρόθεσμη τάση σε σταθερή/πλαγιοανοδική.