21-04-15

2015-04-21 22:38

Διάσπαση με μικρό χάσμα στο σώμα των κεριών των τελευταίων τοπικών στηρίξεων. Απαραίτητη η επιστροφή εντός του CH1 άμεσα διαφορετικά ανοίγει ο καθοδικός δρόμος. Αν συνεχίσει καθοδικά αξίζει μια μικρή θέση short με στόχο την περιοχή των 6,5 €. Στοπ στο 7,36-7,4