22-03-19

2019-03-24 12:50

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και 8,08€

Βασική αντίσταση: 8,62€