22-03-19

2019-03-24 12:52

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και 1,23€

Βασική αντίσταση: 200άρης