22-03-19

2019-03-24 12:54

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και 5,30€

Βασική αντίσταση: 5,65 και 5,69€ (όχι 5,53 που φαίνεται στο διάγραμμα)