22-03-19

2019-03-24 12:57

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και ανερχόμενη

Βασική αντίσταση: 1,53€ (δεν έχει ακυρωθεί. Μπορεί να πρόκειται για ψευδοδιάσπαση)  και 1,59€